Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bardo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Bardo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Bardo.

Mapa Geoportal Bardo
Mapa z granicą gminy Bardo

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w BardzieRynek 2Bardo, 57-256

Tel: 74 8171478

Fax: 74 8171424

Elektroniczna skrzynka podawcza: /i6p2glp74g/skrytka

E-mail: umig@bardo.pl

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Bardo: 0224013

Witryna: www.bardo.pl

Władze lokalne: Burmistrz Krzysztof Żegańskiumig@bardo.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Barda

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Bardo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Bardo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Barda, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Barda, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Barda

Gmina Bardo w liczbach

Powierzchnia gminy Bardo*

73 km2

1914 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Bardo*

5 210 mieszkańców

1763 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Bardo*

71 mieszkańców na km2

1099 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bardo

Geoportal Bardo prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Bardo, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Bardo.

Dostęp do danych Geoportalu Bardo

Jak powstał Geoportal gminy Bardo?

Geoportal Bardo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Bardo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Bardo.

Geoportal Bardo umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Bardo oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Bardo, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Bardo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bardo?

Informacje na Geoportalu Bardo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bardo?

Korzyści z Geoportalu Bardo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bardo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bardo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Bardo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bardzie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Barda zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Bardo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bardo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Bardo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Barda możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Barda. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Bardo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bardo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bardzie.

  Geoportal gminy Bardo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Bardo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bardzie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Bardo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bardzie.

  W Geoportalu Bardo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Bardo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bardzie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Bardo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Bardo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Bardo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Bardo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Bardo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Bardo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Bardo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Bardo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bardzie. W Geoportalu gminy Bardo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bardzie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Bardo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Bardo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Bardo.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Bardo, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Bardo. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Bardo.

 • Zabytki w gminie Bardo

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Bardo. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Bardo oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Bardo.

 • Informacje o wyborach w gminie Bardo

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Bardo. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Bardo i wiele istotnych informacji.

Geoportal Bardo dla mieszkańców

Geoportal Bardo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bardo. Na mapie Barda sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Bardo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bardo. Korzystając z map Geoportalu gminy Bardo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Bardo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Bardo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bardo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu