Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Bardo w liczbach

Geoportal Bardo

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Bardo

Bardo, gmina w województwie dolnośląskim, powiat ząbkowicki.

Powierzchnia gminy Bardo wynosi 73 km2, zajmuje 1914 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Bardo zamieszkuje 5 210 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1763 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Bardo wynosi 71, jest 1099 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Bardo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Bardo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Bardo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Bardo: 731914
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Bardo: 0,43653
Lesistość w % w gminie Bardo: 48,3294
Ludność na 1 km2 w gminie Bardo: 711099
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Bardo: -14,42328
Liczba ludności ogółem w gminie Bardo: 5 2101763
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Bardo: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Bardo: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Bardo: 10,42-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Bardo: 81,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Bardo: 96820
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Bardo: 4,8791
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Bardo: 82,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Bardo: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Bardo: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Bardo: 907,8611
Przedszkola bez specjalnych w gminie Bardo: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Bardo: 366,2693
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Bardo: 81,71619
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Bardo: 2,31178
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Bardo: 3021180
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Bardo: 1 977-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Bardo: 2 155-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Bardo: 3 942-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Bardo: 85,31657
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Bardo: 36,91384
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Bardo: 69,4872
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Bardo: 65,3732
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Bardo: 93,9875
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Bardo: 21,71351

Źródłem danych statystycznych dla gminy Bardo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Bardo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Bardo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.