Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Bardo - sprawdź miejscowy plan gminy Bardo

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Bardo? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Bardo.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Bardo.

MPZP Bardo
Mapa MPZP gminy Bardo

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bardo. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Bardzie.

MPZP Bardo

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Bardo i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Bardo prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Barda. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Bardo.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Bardo i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Bardo obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Bardo z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Barda

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Barda

0

28 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Bardo, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Bardo, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

2936 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Barda.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bardo - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Bardo z podziałem na lata

Rejestr MPZP Bardo

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Bardo. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XLI/300/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przyłęk.XLI/300/20228-12-2022
Uchwała nr XLI/299/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Opolnica – etap 1.XLI/299/20228-12-2022
Uchwała nr XXXIV/260/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bardo.XXXIV/260/202225-5-2022
Uchwała nr XIX/147/2020 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru górniczego KONSTANTY III. XIX/147/202024-9-2020
Uchwała nr XVII/130/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/220/2005 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 17 października 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża magnezytu Konstanty II w granicach gminy BardoXVII/130/166-10-2016
Uchwała nr XVII/129/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu górniczego złoża magnezytów Konstanty w granicach gminy BardoXVII/129/166-10-2016

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Bardzie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Bardo odpowiada wójt/burmistrz gminy Bardo. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Bardo nie obowiązuje, to urząd gminy Bardo wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Bardzie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Bardo z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Bardo na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Barda. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Bardo!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Bardo